„Ktokolwiek grosz publiczny do swego rozporządzenia odbiera, wydatek onegoż usprawiedliwić winien”

grzmiał już w 1808 roku TADEUSZ DEMBOWSKI,
minister skarbu Księstwa Warszawskiego

Oferujemy współpracę w zakresie usług doradczych, polegających na świadczeniu pomocy formalno-prawnej w trakcie przygotowania, jak i trwania procedury o wyłonienie wykonawcy.

WYKONAWCY

ZAMAWIAJĄCY

BENEFICJENCI

Zamawiający może powierzyć pomocnicze działania zakupowe własnej jednostce organizacyjnej lub osobie trzeciej.

(art. 15 ust. 2 pzp)

Pomocnicze działania zakupowe polegają na zapewnieniu wsparcia dla działań zakupowych, w szczególności przez:

  1. zapewnienie infrastruktury technicznej umożliwiającej zamawiającemu udzielanie zamówień lub zawieranie umów ramowych;
  2. doradztwo dotyczące przeprowadzania lub planowania postępowań o udzielenie zamówienia;
  3. przygotowanie postępowań o udzielenie zamówienia i przeprowadzenie ich w imieniu i na rzecz zamawiającego.

(art. 15 ust. 4 pzp)

Co powiedzieli o nas nasi klienci

Bernard Kaczorowski – Bella Enterprise


Z całą odpowiedzialnością mogę polecić usługi Pana Piotra, który z pełnym zaangażowaniem na każdym etapie projektu świadczy usługi doradcze terminowo i na bardzo wysokim poziomie…

Iwona Marchewka, ECO-PROGRES Sp. z o.o.


Współpraca pomiędzy ECO-PROGRES Sp. z o.o. a firmą Pana Piotra Dariusza Jęcki przebiegała w sposób bardzo dobry. Jego kompetencje, odpowiedzialność oraz profesjonalizm były zawsze gwarancją właściwie wykonanej pracy.

Piotr Kiełbik, Prezes EKOPAL Sp. z o.o.


Zarząd spółki EKOPAL Sp. z o.o. rekomenduje Pana Piotra Jęcka jako solidnego partnera, osobę w pełni zaangażowaną zarówno w trakcie przygotowania postępowania przetargowego, jego trwania jak i podczas procedur kontrolnych. Jest to osoba, której wiedza i doświadczenie może być wykorzystane zarówno podczas przygotowania postępowań przetargowych, ich trwania jak i w trakcie realizacji umowy w wykonawcami.

Anna Prawda, EKOWOOD Sp. z o.o.


W trakcie trwania współpracy Pan Piotr Jęcka wykazał się bogatą wiedzą zawodową i doświadczeniem. Pozwoliło nam to jako Inwestorowi należycie rozstrzygnąć postępowania przetargowe, wyłonić wykonawców, przygotować i przeprowadzić proces inwestycyjny. Jego wysokie kompetencje, odpowiedzialność oraz odpowiednie wykształcenie znalazły odzwierciedlenie w bardzo dobrze wykonanej pracy. Chętnie powrócimy do współpracy z Panem Piotrem Jęcką.

Włodzimierz Podgrodzki, Flower Enterprise Sp. z o.o.


Bez jakichkolwiek obaw, mogę udzielić Panu Piotrowi Jęcka moją najszczerszą rekomendacje. Pana Piotra cechuje pełne zaangażowanie na każdym etapie projektu, świadczy usługi doradcze terminowo i na bardzo wysokim poziomie wiedzy. W razie dodatkowych pytań chętnie udzielę niezbędnych informacji drogą mailową lub listownie.

Leszek Nowak, Prezes Zarządu Spółki Hermanka Bussiness Centre Sp. z o.o.


Pana Piotra cechuje pełne zaangażowanie na każdym etapie realizacji umowy, świadczona usługa była wykonana należycie, terminowo oraz na bardzo wysokim poziomie wiedzy praktycznej jak i teoretycznej.

Janusz Kalecki, prezes Ekogaz Sp. z o.o.


Mogę polecić Pana Piotra Jęckę innym beneficjentom ubiegającym się o fundusze z Unii Europejskiej jako człowieka odpowiedzialnego, sumiennego, posiadającego odpowiednie kwalifikacje oraz przygotowanie praktyczne.
Firma Usługi Doradcze Piotr Jęcka od początku do końca zaangażowała się w projekt naszej Spółki.

Grzegorz Bartol, Prezes Zarządu ISTRA Sp. z o.o.


Realizując nasze zamówienie Pan Piotr Jęcka skutecznie reprezentował naszą spółkę w postępowaniu odwoławczym przed Krajową Izbą Odwoławczą. W imieniu własnym oraz Zarządu Spółki ISTRA Sp. z o.o. rekomenduje Pana Piotra Jęcka jako osobę solidną i wiarygodną, o dużym doświadczeniu oraz w pełni przygotowaną do świadczenia usług tego typu.

Asko Sjoerd Kampinga, Prezes Zarządu JAM POWER Sp. z o.o.


Polecam pana Piotra Jęcka jako rzetelnego, fachowego i pełnego zaangażowania wykonawcę tego typu usług.

Ryszard Maj, Właściciel Gospodarstwa Rolnego Kargowa - Klępsk


Oceniając współpracę z firmą Usługi Doradcze Piotr Jęcka mogę potwierdzić, że przygotowana dokumentacja przetargowa, jak i procedura zawierania umów była wykonana terminowo, a jakość usług kompleksowa i profesjonalna. Pan Piotr wykazał się dużym zaangażowaniem i rzetelnością. Biorąc pod uwagę moje doświadczenie mogę polecić pana Piotra Jęcka firmom poszukującym sprawdzonego i skutecznego doradcy.

Mieczysław Krzemień, Prezes Zarządu Spółki Krzemień i Wspólnicy Sp. z o.o.


Bardzo dziękuje za profesjonale przygotowanie oraz poprowadzenie przetargu nieograniczonego, prowadzonego w oparciu o ustawę Prawo Zamówień Publicznych.

Marek Miężał, Prezes Zarządu Spółki MDM Capital Finanse Sp. z o.o.


W związku z zakończeniem procedury pragnę podziękować panu Piotrowi Jęcka za przygotowanie oraz sprawne przeprowadzenie postępowania przetargowego. Pana Piotra cechuje pełne zaangażowanie na każdym etapie realizacji umowy, świadczona usługa była wykonana należycie, terminowo oraz na bardzo wysokim poziomie wiedzy praktycznej jak i teoretycznej.

Andrzej Galiński, Biogal Sp. z o.o.


Z całą odpowiedzialnością, mogę polecić p. Piotra Jęckę innym Beneficjentom ubiegającymsię o środki z Unii Europejskiej, jako człowieka rzetelnego, posiadającego wysokie kwalifikacje oraz przygotowanie praktyczne, specjalistę od początku do końca zaangażowanego w procesie uzyskania dofinansowania.

Kamil Kasner, Miwi Sp. z o.o., MI Sp. k.


Pana Piotra cechuje pełne zaangażowanie na każdym etapie realizacji umowy, świadczona usługa była wykonana należycie, terminowo oraz na bardzo wysokim poziomie wiedzy praktycznej jak i teoretycznej.

Marcin Dębiec, VENT ENERGY OPERATOR Sp. z o.o.


Powierzone czynności wykonano terminowo i z należytą dbałością. Na wyróżnienie zasługuje zaangażowanie, możliwie szybkiego rozwiązywania napotykanych problemów. Nie można także zapomnieć o wiedzy doświadczeniu Pana Piotra w dziedzinie prawa zamówień publicznych. Jesteśmy zadowoleni i bez wahania możemy polecić współpracę z Panem Piotrem innym przedsiębiorstwom.

Zbigniew Rogowski, Prezes SZELF Sp. z o.o.


Poświadczamy, iż usługa przygotowania oraz przeprowadzenia postępowań przetargowych została wykonana należycie, co zostało potwierdzone w Opinii Pokontrolnej Kontroli nr POIS-9.4-U-17 /2013 przesłanej pismem z dnia 20 listopada 2013 r.

Usługi doradcze, pomoc formalno-prawna.
Procedury o wyłonienie wykonawcy.
Zamówienia udzielane w ramach projektów – kompleksowa obsługa procedur. Zamówienia publiczne – doradztwo w przygotowaniu i prowadzeniu postępowań.

USŁUGI DORADCZE PIOTR JĘCKA

  ul. J. Dąbrowskiego 2/3, 78-600 Wałcz

 (+48) 604 128 749

© Usługi Doradcze Piotr Jęcka 2024 – All rights reserved | Website designed and built by Gutenberg Design