Doradztwo w przygotowaniu i prowadzeniu postępowań o udzielenie
zamówienia publicznego

Kompleksowe przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jako pełnomocnik zamawiającego.

  • Pełna dokumentacja dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia.
  • Wybrane czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
  • Protokół postępowania.
  • Wsparcie przy rozwiązywaniu poszczególnych problemów, jakie wystąpiły w trakcie prowadzonego postępowania.
  • Regulaminy udzielania zamówień publicznych oraz pracy komisji przetargowej.
  • Plany zamówień publicznych.
  • Audyt procedur wyłonienia wykonawcy.

Usługi doradcze, pomoc formalno-prawna.
Procedury o wyłonienie wykonawcy.
Zamówienia udzielane w ramach projektów – kompleksowa obsługa procedur. Zamówienia publiczne – doradztwo w przygotowaniu i prowadzeniu postępowań.

USŁUGI DORADCZE PIOTR JĘCKA

  ul. J. Dąbrowskiego 2/3, 78-600 Wałcz

 (+48) 604 128 749

© Usługi Doradcze Piotr Jęcka 2024 – All rights reserved | Website designed and built by Gutenberg Design