Nasza pasja może być Twoim sukcesem,
z którego wspólnie
będziemy czerpać satysfakcję

WYKONAWCY

Podmioty zobowiązane do stosowania, przy udzielaniu zamówień, ustawy Prawo Zamówień Publicznych

ZAMAWIAJĄCY

Podmioty, które mają zamiar ubiegać się o zamówienia współfinansowane ze środków publicznych, w tym z UE.

BENEFICJENCI

Podmioty zobowiązane do stosowania zasady konkurencyjności

Doradztwo w przygotowaniu i prowadzeniu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.

Nasze wsparcie polega, w zależności od życzenia zleceniodawcy, na kompleksowym przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jako pełnomocnik zamawiającego.

Usługi doradcze, pomoc formalno-prawna.
Procedury o wyłonienie wykonawcy.
Zamówienia udzielane w ramach projektów – kompleksowa obsługa procedur. Zamówienia publiczne – doradztwo w przygotowaniu i prowadzeniu postępowań.

USŁUGI DORADCZE PIOTR JĘCKA

  ul. J. Dąbrowskiego 2/3, 78-600 Wałcz

 (+48) 604 128 749

© Usługi Doradcze Piotr Jęcka 2024 – All rights reserved | Website designed and built by Gutenberg Design